GMT Europe, a.s. Akreditovaná zkušební laboratoř
Institutu pro testování a certifikaci, a.s.

Kontakt

GMT Europe, a.s.
Business Centrum Ocelářská
Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9308, IČ: 27145654

ITC, a.s. - pracoviště Praha

ITC, a.s. - pracoviště Zlín  vhp@itczlin.cz  I  www.itczlin.cz

© COPYRIGHT 2019    GMT Europe a.s.